Om IsoNet

IsoNet Data AB utvecklar och levererar anpassade och processbaserade verksamhetssystem avsedda att hanteras i webbmiljö under namnet IsoNet.
IsoNet används inom alla typer av verksamheter där man har behov att styra och följa upp uppnådd prestanda.

IsoNet Data AB medverkar även aktivt vid:

 • Kundanpassning och systemimplementering i verksamheten.
 • Arbetet mot certifiering enligt någon kravstandard; 9001/14001/18001/27001/1090 eller varianter av dessa.
 • Uppdatering av befintliga ”papperssystem” till digital miljö.

 

IsoNet hanterar

 • processer
 • rutinbeskrivningar
 • avvikelser
 • reklamationer
 • dokument
 • målredovisning
 • revisioner
 • lagar & förskrifter
 • miljöaspekter
 • policies
 • arbetsmiljö
 • personalhandbok
 • säkerhet