Privacy Policy

Cookie-information

Vi loggar din IP-adress, geografisk position och intressen i statistiskt syfte och för att anpassa innehållet. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att spåra dina intressen. (Vi använder Google Analytics för beteendeanalys)

Säkerhet

Sidan har aktiva säkerhetsfunktioner för att upptäcka avvikande trafik och återkommande felaktiga inloggningsförsök. All sådan aktivitet loggas med information som underlättar spårning av källan. Alla konton är skyddade med flerstegsautentisering och all trafik krypteras automatisk.

IsoNet Data AB ser till att vidhålla god säkerhet för all lagrad information och har kontrollerat att externa tjänster som används i verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter för PUL, GDPR och bokföring.

Övervakning

Sidans onlinestatus övervakas via en extern leverantör. Denna tjänst loggar ej trafik på sidan utan övervakar konfigurerade portar och larmar ansvarig om kontakt skulle brytas.

Samtycke till lagring av personliga uppgifter

När du fyller i ett formulär på denna sida (t.ex. kontaktformulär eller tar del av erbjudanden)  samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas och lagras för den tjänst eller det uppdrag som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Du godkänner också hantering och lagring av uppgifter för bokföring, fakturering och kommunikation.

Rätten till att kontrollera dina uppgifter

Du kan närsomhelst be om ett utdrag av de uppgifter vi har om dig i syfte att revidera dem. Uppgifter relaterad till bokföring, fakturering samt övrig räkenskapsinformation lagras i minst 7 år enligt svensk lag. Övrig information revideras årligen eller då du kontaktar oss för eventuella ändringar som skett.

Övrig information

Kontakta oss direkt för frågor kring hur och vad vi lagrar om dig!

Epost: integritet@isonet.se